Top

تغذیه

  • 1

  • چرا نمی‌توانید به رژیم غذایی‌تان پایبند بمانید؟

    رژیم گرفتن اقدامی است که عموما دوام چندانی ندارد. اغلب پس از گذشت مدت کوتاهی رژیم افراد می‌شکند و به سرعت هم وزنی که کم کرده بودند بر می‌گردد.

    سوال اصلی این جا است که این اتفاق ناامیدکننده چرا رخ می‌دهد و دلیل یا دلایل اصلی شکست رژیم‌های غذایی چه هستند؟
    خبرگزاری Business Insider برای پاسخ به این سوال سراغ ویتنی استوارت یک متخصص تغذیه رفته و سعی کرده جواب پرسش مطرح شده را جست‌و‌جو کند.


    ادامه مطلب